I・O DATA の USBメモリ一覧

名称メーカー容量発売時期キャップ形式機能
EasyDisk ED-VI・O DATA1GB,2GB,4GB2009/01不明ストラップ穴
セキュア
PEN-MI・O DATA1GB2008/02特殊セキュア
TB-ETI・O DATA2GB,4GB,8GB,16GB2008/11キャップストラップ穴
ToteBag Smart TB-ATI・O DATA1GB,2GB,4GB,8GB2007/10スライド式
ToteBag BH2I・O DATA1GB,2GB,4GB,8GB,16GB2007/10キャップLED点灯
ReadyBoost
ToteBag SQUAREI・O DATA256MB,512MB,1GB/なし
FATBEAR USB flash driveI・O DATA256MB/キャップ
ToteBag TB-LI・O DATA256MB,512MB,1GB2005/キャップ
ToteBag STI・O DATA256MB,512MB,1GB,2GB,4GB,8GB2006/09キャップLED点灯
ストラップ穴
ToteBag TB-M2I・O DATA256MB,512MB,1GB2005/キャップ
ToteBag TB-BI・O DATA128MB,256MB,512MB,1GB,2GB2005/01キャップ
ToteBag BHI・O DATA512MB,1GB,2GB,4GB,8GB2006/11キャップLED点灯
ReadyBoost
Secure EasyDiskI・O DATA256MB,512MB,1GB,2GB2005/キャップ
EasyDisk Platinum2I・O DATA256MB,512MB,4GB,8GB2004/10キャップ
EasyDisk U3I・O DATA512MB,1GB,2GB2006/08キャップ
EasyDisk Platinum SlimI・O DATA256MB,512MB,1GB,2GB2006/03キャップ

Last-modified: Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 JST